Sơn chống rỉ Expo Alkyd Poly MÀU NÂU ĐỎ

Thương hiệu: SƠN EXPO
Mã sản phẩm: SCR - EXPO ALKYD POLY (MNĐ)
Trạng thái: Có hàng